Voda ledová, chatrné mosty a drsný kraj. Historky od řeky Vydry | Stream

Voda ledová, chatrné mosty a drsný kraj. Historky od řeky Vydry

25. října 202041 526
Kolem mostů, které spojují břehy a především lidi na obou stranách, se kupí vyprávění.