Střelnice u Prášil | Stream

Střelnice u Prášil

19. listopadu 2013259 795
Původně zde stála pouze zemědělská usedlost (č.24 - čp.138) stodůleckého sedláka Lenze z poloviny 18.století. Usedlost změnila několikrát majitele, až Isak Simon Bloch založil v roce 1863 nedaleko od ní brusírnu a leštírnu skla, později zvanou Starý Frauenthal. Voda se přiváděla 1 km dlouhým kanálem z Křemelné, který začínal 350 m pod jejím soutokem s Prášilským potokem. Vyráběla se zde židovská zrcátka. K brusírně náležel obytný dům s obchodem a škola (vyučovalo se zde od roku 1890 do konce II.světové války) a různé kolny. Třetí část Frauenthalu – Dolní vznikla v roce 1882. Byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. V roce 1910 byla vodní kola nahrazeny Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW. Elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolí (Ebene, Glaserwald). Z důvodu silné konkurence a výstavby moderní sklárny v Chodově u Karlových Varů byl o Vánocích 1932 provoz ve Frauenthalu zastaven. Po vysídlení občanů německé národnosti po II.světové válce se usedlosti za přispění různých vandalů rozpadaly. Plánovalo se, že území bude zaplaveno vodou přehrady, která měla vzniknout pod Stodůlkami. K tomu nedošlo a v roce 1952 se Frauenthal stal součástí vojenského újezdu Dobrá Voda.