Farářem na Mouřenci | Stream

Farářem na Mouřenci

16. června 201596 854
Kostel sv. Mořice je románská jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem roku 1230. Vypíná se nad údolím Otavy u Annína na vrchu Mouřenec (617 m). Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata a působením poustevníka Vintíře. Kostel byl stavebně upravován v 15., 18. a 19. století. V roce 1993 byly v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Na severní straně hřbitova se dochovala barokní kostnice z 18. století. V letech 1991-1993 byl objekt opraven za podpory německých krajanů.