Odsoudil okupaci Československa, svou zemi dovedl do strašné bídy a skončil na popravišti | Stream

Odsoudil okupaci Československa, svou zemi dovedl do strašné bídy a skončil na popravišti

6. června 202357 911