V Kašperských Horách se dobře žije a královsky vaří | Stream

V Kašperských Horách se dobře žije a královsky vaří

17. května 202032 352
V Kašperských Horách, které leží na hranici CHKO Šumava a v NP Šumava jsme navštívili Kašperskohorský pivovar, který navazuje na místní pivovarnickou tradici. Gastronomickou zastávkou plnou chutí a lokálních výrobků se stal zdejší podnik Nebespán, který svou věhlasností s přehledem přesahuje hranice Šumavy. Zavítali jsme také do kdysi zlatého podzemí Kašperských Hor, kde je dnes v jedné z důlních štol umístěna seismická observatoř Geofyzikálního Ústavu Akademie Věd. Z nejvýše položeného hradu v Čechách (Kašperk) jsme se rozhlédli do širokého okolí a vyzpovídali místního kastelána, který zde společně s rodinou prožil celých devět let.