Pražský pramen Jezerka | Turistika v Praze | Stream

Pražský pramen Jezerka a rituální areál z doby Přemyslovců

9. července 20211 919
Historik a geomant Jan Kroča hovoří o pramenu Jezerka, který se dříve rozléval v soustavu jezírek a rybníčků v oblasti pražských Nuslí. Jeho voda zavlažovala Vyšehrad spádovým potrubím a již kněžna Libuše zde konala své obřady.