Praha Letná - jednosměrka - nadávající řidič | Stream

,,Tak se nepos**!" Potyčka vynervovaných řidičů byla zábavou z okna

10. března 2022200 805