Založení Univerzity Karlovy (7. duben 1348) | Stream

Založení Univerzity Karlovy (7. duben 1348)

7. dubna 2020205 076
Nejvýznamnější česká vysoká škola a zároveň jedna z nejstarších evropských univerzit. Univerzita Karlova je nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR. Nabízí studium ve více než šesti stech studijních oborech, každý rok ji navštěvuje kolem 50 000 studentů.