Víte, že... škola často jen reprodukuje, co už do dítěte vložila rodina? | Stream

Víte, že... škola často jen reprodukuje, co už do dítěte vložila rodina?

5. března 201525 618
Druhé video ze série „Víte, že...", kterou pro EDUin připravilo občanské sdružení KVAS. Série těchto videí vznikla během roku 2013, kdy od ledna do června obecně prospěšná společnost EDUin iniciovala celospolečenskou debatu Česko mluví o vzdělávání.