Víte, že... čeští učitelé patří k nejhůře placeným? | Stream

Víte, že... čeští učitelé patří k nejhůře placeným?

11. března 201534 465
Třetí video ze série „Víte, že...", kterou pro EDUin připravilo občanské sdružení KVAS. Série těchto videí vznikla během roku 2013, kdy od ledna do června obecně prospěšná společnost EDUin iniciovala celospolečenskou debatu Česko mluví o vzdělávání.