Miroslav Dubovický padl před zraky přítelkyně Veroniky Kopřivové k zemi | Stream