Nová raketa Rocket 4 od firmy Astra Space | Stream

Neúspěšná raketa má za sebou 5 havárií. Firma Astra Space to nevzdává, testuje nový motor

3. února 20231 178