Japonsko otestovalo motory nové rakety H3 | JAXA | Stream

Japonsko otestovalo motory nové rakety H3

9. listopadu 20221 921