Falcon Heavy SpaceX a Nancy Grace Roman Space Telescope | Stream

Další prestižní zakázka pro Falcon Heavy

21. července 20222 791