Zhýralý národ, který dal jméno oblíbené a právě zakázané činnosti | Stream

Zhýralý národ, který dal jméno oblíbené a právě zakázané činnosti

3. března 202112 324
Flám je pro každého Čecha jistojistě nějaká cizota – v jednom z dávných uzlíků jsme si přece říkali, že písmeno „F“ píšeme v češtině s výjimkou slov „doufat“ a „zoufat“ a citoslovcí jen ve slovech převzatých z cizích, neslovanských zdrojů. Ale i přesto se na původ tohoto slova se dnes podíváme.