„Na rozdíl od jiných politických vězňů jsem nikdy nezatrpkl,“ vzpomíná Jiří Stránský | Stream

„Na rozdíl od jiných politických vězňů jsem nikdy nezatrpkl,“ vzpomíná Jiří Stránský

22. července 20202 597