Heřman Chromý Paměť národa | Stream

„Měl jsem speciální místo u rozbitýho okna, byl listopad,“ vzpomíná na pobyt ve vězení Heřman Chromý

26. března 2022372