Záchrana ptáků. | Stream

Záchrana ptáků.

608 zhlédnutí|
21. října 2019
Padesát vzácných ptáků – rákosníků ostřicových, jejichž celosvětová populace je nyní odhadována na méně než 20 tisíc párů, bylo přemístěno z běloruské přírodní rezervace do Litvy. Jde o pokus zvýšit jejich počet.