Mělnický chrám - klenot nad soutokem Labe a Vltavy, který ukrývá dávné příběhy a pověry | Stream

Mělnický chrám - klenot nad soutokem Labe a Vltavy, který ukrývá dávné příběhy a pověry

27. srpna 20206 366
Mělnický chrám sv. Petra a Pavla se nad okolní krajinou tyčí jako maják a hrotem své věže jakoby protínal oblohu. Na ostrohu nad soutokem Labe a Vltavy s náhrdelníkem vinohradů je nezaměnitelným symbolem města českých královen. Jaké příběhy ukrývají místní zvony a varhany a jak je to s pověrou o zazdívání zvířat zaživa?