Výročí vzniku KSČ | Paměť národa | Stream

Před sto lety vznikla KSČ. Pod její krutovládou jsme žili 41 let

16. května 20214 647
Stalo se