Gymnastka Marianna Némethová–Krajčírová | Stream

„Bradla jsme měly tak tvrdá, že jsme měly po celém těle modřiny,“ říká Némethová–Krajčírová

15. března 2022533