Den tsunami v Indickém oceánu (26. prosinec 2004) | Stream

Den tsunami v Indickém oceánu (26. prosinec 2004)

26. prosince 2015507 251
Zemětřesení bylo způsobené zasunutím Indické tektonické desky pod Barmskou tektonickou desku. Série vln tsunami smetla pobřeží 14 států a zabila na 230 tisíc lidí. Podle organizací distribuující humanitární pomoc jednu třetinu obětí tvoří děti. To je dáno vysokou mírou zastoupení dětí v obyvatelstvu postižených oblastí. Ze statistik organizace Oxfam vyplývá i to, že ženy se stávaly obětí tsunami čtyřikrát častěji něž muži, protože čekaly na pláži, až se rybáři vrátí s úlovkem.
Slavné dny