Den narození Karla IV. (14. květen 1316) | Stream

Den narození Karla IV. (14. květen 1316)

14. května 2016369 647
Od narození našeho nejslavnějšího panovníka uplynulo 700 let. S tímto výročím se nebudou opakovat jen pozitiva jeho vlády, ale také se jistě začnou přetřásat i jeho „hříchy“. Německá televize ZDF před nedávnem Karla IV. zařadila do svého cyklu dokumentů o největších Němcích historie (důkaz, že národnost u středověkých panovníků není snadno určitelný parametr) a vylíčila ho jako iniciátora největších protižidovských pogromů v německých zemích až do Hitlerovy éry. O jednom z nich, v Norimberku roku 1349, se zmiňuje i naše reportáž. Další výtka bývá, že stavba toho ohromného množství nádherných staveb se podepsala na době následující. Zaprvé financování probíhalo takříkajíc „na dluh“, takže království se následně propadlo do deprese, a zadruhé zakládání nových klášterů a kostelů (za Karla postavení církve posílilo – vždyť jeho nejbližší rádci byli pražští arcibiskupové Arnošt z Pardubic a Jan Očko z Vlašimi, v německých zemích dostal Karel dokonce přezdívku „Papežský král“) mohlo přímo přispět k náboženským bouřím doby husitské o nedlouho později.
Slavné dny