Den mobilizace československé armády (23. září 1938) | Stream

Den mobilizace československé armády (23. září 1938)

23. září 2015421 760
Doplnění k reportáži: kromě Německa, které chtělo jakýmkoliv způsobem obsadit čs. pohraničí, měly své územní nároky i další státy, proti kterým by teoreticky musela naše armáda bojovat. Polsko chtělo obsadit Těšínsko, o které s Československem vedlo spor už od konce 1. světové války. Dne 21. září 1938 na hranici shromáždilo vojsko o síle 36 000 mužů a požadovalo okamžité odstoupení oblasti. Na východě zase Maďarsko vzneslo nárok na jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus. V obou případech po Mnichovské dohodě Československo ustoupilo: Poláci obsadili Těšínsko hned 2. října 1938 (oblast opustilo 30 000 Čechů a 5 000 Němců) a v listopadu 1938 jsme diplomaticky ustoupili i Maďarsku – i když zábor území byl menší než mělo v plánu. Přesto při pohraničních přestřelkách, které probíhaly na německé, polské i maďarské hranici, během roku 1938 zemřelo 121 čs. občanů.
Slavné dny