Den, kdy se Vídeň ubránila Turkům (12. září 1683) | Stream

Den, kdy se Vídeň ubránila Turkům (12. září 1683)

12. září 2016448 739
Bitva u Vídně roku 1683 svádí k označení rozhodující srážky mezi islámem a křesťanstvím v dané době. Do značné míry to tak jistě bylo, ale situace byla trochu plastičtější. Na straně Turků bojovalo nemálo křesťanů – například celé vojsko sedmihradského knížete Imricha Tökölyho. Pro něj, stejně jako pro mnohé další protestantské šlechtice z Uher, byla Osmanská říše přijatelnější než tvrdá katolická linie Habsburků. Na druhé straně součástí polského vojska Jana III. Sobieského byl i muslimský oddíl polsko-litevských Tatarů, kteří tak bojovali proti svým příbuzným krymským Tatarům ve vojsku Osmanů.
Slavné dny