Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí (31. říjen 1517) | Stream

Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí (31. říjen 1517)

31. října 2017250 092
Martin Luther se dožil 62 let. Zemřel v roce 1546 – v době, kdy mu selhávalo zdraví a trpěl přepracováním a návaly špatných nálad. Příčinou smrti byl pravděpodobně srdeční infarkt. Zajímavosti: Ke svému rozhodnutí o vstupu do kláštera dospěl Luther v roce 1505 za cesty z univerzity domů k rodičům. Později napsal, že ho zastihla prudká bouře s divokými blesky a jeho zcela paralyzoval strach o život. V té chvíli prý složil slib svaté Anně, že pokud z bouře vyjde bez úhony, stane se mnichem. Velmi zajímavý byl jeho postoj k židům. Od počáteční tolerance se v pozdějším období dostal až na velmi nepřátelské pozice. Například své poslední kázání, pouhé tři dny před smrtí, věnoval takřka kompletně nutnosti vyhnat židy z německých měst (či je pokřesťanštit).
Slavné dny