Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa (27. září 1905) | Stream

Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa (27. září 1905)

27. září 2010509 413
Na podzim roku 1905 zveřejnil Albert Einstein článek s názvem "Závisí setrvačnost tělesa na energii v něm obsažené?". V této stati představil poprvé světoznámou rovnici E=mc2 (E - energie, m - hmotnost tělesa, c - rychlost světla(!!!)). Popsal zde, že kromě klasické energie (kinetické a potenciální) má každé těleso tzv. energii zbytkovou. Ta je daná vazbami částic v jeho jádře a je naprosto ohromující. Příklad: 1 kg libovolné hmoty odpovídá energii 24 965 421 632 kWh.
Slavné dny