Den, kdy byl zahájen Norimberský proces (20. listopad 1945) | Stream

Den, kdy byl zahájen Norimberský proces (20. listopad 1945)

20. listopadu 2012530 795
Výběr obžalovaných v Norimberském procesu nebyl snadný. Roli sehrál fakt, že Heydrich, Hitler, Goebbels a Himmler byli mrtví. Místo Goebbelse tak usedl na lavici obžalovaných (coby představitel propagandy) hlavní rozhlasový komentátor Hans Fritzsche. Jeho vinu se ale nepodařilo prokázat. Místo starého a nemocného průmyslníka Gustava Kruppa byl obžalován prezident říšské banky a ministr hospodářství Hjalmar Schacht. Ani jemu nebyla v žádném bodě obžaloby prokázána vina. Stejně dopadla i obžaloba Franze von Papena, bývalého říšského kancléře a velvyslance v Rakousku a Turecku. Ani v jeho případě neexistovaly důkazy, na základě kterých by ho bylo možné odsoudit. Konečný rozsudek v Norimberském procesu musel být schválen třemi ze čtyř hlavních soudců. A to se také v případě zproštění viny u Fritzsche, Schachta a von Papena stalo. Pouze ruský soudce byl proti jejich osvobození.
Slavné dny