Den, kdy byl upálen Jan Hus (6. červenec 1415) | Stream

Den, kdy byl upálen Jan Hus (6. červenec 1415)

6. července 2015391 484
Dnes je to přesně 600 let ode dne, kdy byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. Sluší se dodat, že o rok později byl na témže místě upálen i jeho přítel Jeroným Pražský. U něj je zajímavostí, že „tmářské bludy“ po Husově smrti odvolal, ale později pochopil, že by ho stejně čekal tvrdý trest, tak nakonec své odvolání zrušil. Ostatně i u samotného Jana Husa se pochybuje, že by byl po případném odvolání zproštěn viny a propuštěn na svobodu. Velmi pravděpodobně by si sice zachránil život, ale plánovala se pro něj doživotní internace na některém z ostrovů v Baltském moři. Ještě pár slov k Zikmundovi, oné „Lišce ryšavé“, která má v české historii tak špatnou pověst. Zikmund opravdu vydal Husovi ochranný „glejt“, který mu zaručoval bezpečnost na cestě do Kostnice (mimochodem Hus ho obdržel až po svém příjezdu do Německa, tudíž na jeho rozhodování, zda jet, či nejet, neměl žádný vliv), ale ten se týkal pouze světské moci, ne církevního soudu. Zikmund se u koncilu také opatrně za Husa přimlouval (vyjednal mu aspoň slušnější vězení), ale nakonec své snahy vzdal, aby neohrozil svůj hlavní cíl programu koncilu, vyřešení papežského schizmatu.
Slavné dny