Skryté poklady architektury | Stream

Palác České spořitelny (dnes Akademie věd České republiky)

20. října 2022673