Palác s bývalým ateliérem Jiřího Trnky spadl do půtek kolem Arky | Stream