„Krize postihne střední třídu.“ Kdo je ale střední třída? | Stream