Do prázdnin budou naočkováni jen čtyřicátníci a část třicátníků | Stream