Vírník létání - Podzimně vybarvené Hostýnské vrchy | Stream

Vírníkem nad podzimně vybarvené Hostýnské vrchy, do centra trnek a slivovice a také na oběd

13. září 20235 949