Mimořádné události a živelní katastrofy a ochrana pro děti | Stream

Vzdělání je jediná ochrana před důsledky mimořádných událostí a nehod

29. ledna 2022409