Poleptání oka | První pomoc | Stream

Poleptání oka může mít vážné následky. Jak poskytnout první pomoc?

13. února 20212 023