Úžeh | První pomoc | Stream

Může se projevit až za několik hodin. Úžeh je nebezpečný stav, který by se neměl podcenit

30. ledna 20211 718
Tepelná poranění mohou vzniknout jak při vlivu vysokých, tak nízkých teplot.