Vinaři, DPH a zdanění tichého vína | Šetka | Stream

Šetka: Proti vinařům je vedená nekorektní válka, bez nulové daně bychom měli místo vinic řepku

23. května 20231 132
Prostor X