Základ USA a jaderný útok Ruska | Petr Boháček | Stream

Boháček: Základna USA není spása, je sobecké spoléhat na ni. Ruský taktický jaderný úder je reálný

26. dubna 20227 115
Prostor X