Jak poznat podmět a přísudek | Stream

Větná skladba - Opakování pro středoškoláky

4. února 2023844