Rovnost platů mužů a žen v Česku | Stream

Rovnosti platů mužů a žen se Česko po pandemii spíše vzdálilo

17. března 2023295