ČHMU | tepelný ostrov | klima | město | Stream

Jaké dopady má tepelný ostrov města?

27. srpna 2021300