Neil Armstrong a Buzz Aldrin na Měsíci | Opráski z historje | Stream

Mňěsic

12. října 20223 127