Zlatá ulička | Pražský hrad | tajemství | cestování | turistika | Stream

Zlatá ulička jako magický portál do jiné dimenze Prahy?

12. září 20215 191
Zlatá ulička na Pražském Hradě, která měří 200 m a je dlážděna kočičími hlavami, vznikla v 16 století kolem roku 1540 a byla využita k vybudování skromných obydlí hradních střelců a čeledínů ale i zlatníků. A právě podle jejich působení zde dostala ulička svůj název Zlatnická ulička, který se poté změnil na dnešní Zlatou uličku. Barevné řešení fasád však navrhl malíř a filmový tvůrce Jiří Trnka.