Výcvik bojové střelby české armády AZ 44. lmopr | Military magazín | Stream

Bojová střelba čety z ručních nebo lafetovaných zbraní (výcvik)

11. prosince 202143 648