Obsah obrazce - slovní úloha příklad | Doučování z matiky ZŠ | Stream

Počítáme obsah části kruhu, která je zakryta trojúhelníkem...

11. května 20222 627