Obsah rotační plochy - Určitý integrál příklad | Stream

Počítáme obsah rotační plochy tělesa kolem funkce x

27. května 20221 981