Elipsa - Příklad na kuželosečky | Doučování z matiky | Stream

Známe: střed, poloosu a excentricitu. Jak zakreslit elipsu, je-li hlavní osa rovnoběžná s osou y

9. února 2022699