Doučování z matiky - Algebra, úprava zlomků | Stream

Úpravy algebraických výrazů - dva zlomky v násobení

15. září 20211 843
Druhý příklad na úpravu algebraického výrazu zkusíme krácení dvou zlomků v násobení. Osvěžíme si, jak se vytýká před závorku a opět využijeme jeden ze základních algebraických vzorců.