Mocniny a odmocniny - úprava výrazu | Doučování z matiky SŠ | Stream

Úprava výrazu s mocninami. Mocniny a odmocniny

13. října 20211 131
Ve druhém příkladu na úpravu mocnin si upravíme algebraický výraz tak, aby výsledek neobsahoval mocniny se záporným exponentem. Zopakujeme si základní pravidla při počítání s mocninami a výraz tak snadno zjednodušíme.